Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
863 76.4%
Όχι
186 16.5%
Κάτι έχω ακούσει
58 5.1%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
22 1.9%
Αριθμός Ψήφων: 1129
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Κυριακή, 09 Μαΐου 2021 13:17