Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
706 77.2%
Όχι
143 15.6%
Κάτι έχω ακούσει
46 5%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
19 2.1%
Αριθμός Ψήφων: 914
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 21:46