Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
727 76.7%
Όχι
151 15.9%
Κάτι έχω ακούσει
51 5.4%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
19 2%
Αριθμός Ψήφων: 948
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Κυριακή, 20 Μαΐου 2018 08:36