Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
687 77.6%
Όχι
136 15.4%
Κάτι έχω ακούσει
44 5%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
18 2%
Αριθμός Ψήφων: 885
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 19:32