Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
851 76.6%
Όχι
180 16.2%
Κάτι έχω ακούσει
58 5.2%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
22 2%
Αριθμός Ψήφων: 1111
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 14:48