Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
829 77%
Όχι
172 16%
Κάτι έχω ακούσει
54 5%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
21 2%
Αριθμός Ψήφων: 1076
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 18:47