Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
843 76.6%
Όχι
178 16.2%
Κάτι έχω ακούσει
57 5.2%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
22 2%
Αριθμός Ψήφων: 1100
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 07:06