Εκθέματα του ελέφαντα Elephas (Palaeoloxodon) antiquus 200.000 ετών περίπου, από τις παλαιοντολογικές ανασκαφές του Α.Π.Θ. στη θέση Αμπέλια της πόλης των Γρεβενών

Η έκθεση δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2001

Τα τμήματα του σκελετού του ελέφαντα από εμπρός, με την κάτω γνάθο, το κρανίο, τις ωμοπλάτες, τις πλευρές.
Τα τμήματα του σκελετού του ελέφαντα από εμπρός, με την κάτω γνάθο, το κρανίο, τις ωμοπλάτες, τις πλευρές.

 

Τα τμήματα του σκελετού του ελέφαντα από εμπρός, με την κάτω γνάθο, το κρανίο, τις ωμοπλάτες, τις πλευρές.
Τα τμήματα του σκελετού του ελέφαντα από εμπρός, με την κάτω γνάθο, το κρανίο, τις ωμοπλάτες, τις πλευρές.

 

Τα τμήματα του σκελετού του Elephas (Palaeoloxodon) antiquus από πίσω,  με τις πλευρές, τους σπονδύλους και τα άκρα. Στο βάθος αριστερά διακρίνονται  οι τεράστιοι θωρακικοί σπόνδυλοι.
Τα τμήματα του σκελετού του Elephas (Palaeoloxodon) antiquus από πίσω, με τις πλευρές, τους σπονδύλους και τα άκρα. Στο βάθος αριστερά διακρίνονται οι τεράστιοι θωρακικοί σπόνδυλοι.

 

Λεπτομέρεια από το εμπρόσθιο πέλμα του ελέφαντα  με τα καρπικά, τα  μετακαρπικά οστά και τις φάλαγγες (οστά των δακτύλων).
Λεπτομέρεια από το εμπρόσθιο πέλμα του ελέφαντα με τα καρπικά, τα μετακαρπικά οστά και τις φάλαγγες (οστά των δακτύλων).