Τα προβοσκιδωτά
Συστηματική κατάταξη (κατά SHOSHANI & TASSY 1997)

Τάξη PROBOSCIDEA ILLIGER 1811

Υποτάξη Elephantoiformes TASSY 1988, 1921

Οικογένεια  Elephantidae (ελέφαντες)

Γένος Elephas (Palaeoloxodon)

Είδος E.(P.) antiquus FALCONER   &  CAUTLEY 1847

Οικογένεια  Mammutidae HAY 1922 (μαστόδοντες)

Γένος Mammut BLUMENBACH 1799

Είδος Mammut borsoni (HAYS 1834)