Κατά τη διάρκεια εργασιών για τη διάνοιξη κάθετης στην Εγνατία οδού (Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή), το 2006, στην περιοχή του Καλονερίου, του Δήμου Ασκίου του Νομού Κοζάνης εντοπίστηκαν απολιθώματα από προϊστορικό ελέφαντα. Πρόκειται για τμήμα κρανίου στην περιοχή των φατνίων με τους χαυλιόδοντες που ανήκουν στο είδος του δασόβιου, θερμών κλιμάτων, ελέφαντα Elephas antiquus FALCONER & CAUTLEY, 200.000 ετών περίπου.

Το έργο ήταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού: Λ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Λ’ ΕΚΠΑ, Μουσείο Αιανής) και Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας και σε συνεργασία το 2006 με το ΑΠΘ πραγματοποιήθηκε συντήρηση και σωστική ανασκαφή με την κατασκευή καλουπιών για την ασφαλή μεταφορά των απολιθωμάτων. Το καλοκαίρι του 2008 έγινε και ο καθαρισμός και συντήρησή τους από την κακή κατάσταση της διατήρησής τους, ενώ το Δεκέμβριο του ίδιου έτους έγινε η τελική αποκατάσταση και τοποθέτηση στην είσοδο του νέου κτιρίου του Δημαρχείου Ασκίου. Η ζωγραφική απεικόνιση έγινε από τη Δ. Λαμπρέτσα υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Dick Mol.

pic23598623