Οι ανακαλύψεις έφεραν στο φως μια άλλη πτυχή της Ελλάδας:

αυτή της προϊστορίας. Τότε ζούσαν όντα διαφορετικά από τα σημερινά, μερικές φορές τόσο παράξενα, που προκαλούν δέος και θαυμασμό. Η μελέτη αποδεικνύει την εξέλιξή τους, ενώ ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει και την ταπεινή καταγωγή μας.

Η Παλαιοντολογία λοιπόν μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπαραστήσουμε το περιβάλλον που επικρατούσε στην περιοχή κατά το παρελθόν. Αναζητώντας τη γνώση του παρελθόντος, κυρίως για τις αιτίες της εξαφάνισης των ζώων, μπορούμε να εκτιμήσουμε το παρόν και να προβλέψουμε το μέλλον.