Θέσεις στην Ελλάδα με αρίθμηση από 1 έως 17, όπου βρέθηκαν ελέφαντες του είδους Elephas (Palaeoloxodon) antiquus, που βρέθηκε στα Αμπέλια Γρεβενών και θέσεις με αρίθμηση σε πλαίσιο από 1 έως 4, όπου βρέθηκαν μαστόδοντες του είδους Mammut borsoni, που βρέθηκε στη Μηλιά.

pinakas12