Εκτός από τα απολιθωμένα οστά των ζώων, στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών υπάρχει μεγάλη ποικιλία από απολιθώματα ασπονδύλων και φυτών, πολλά δε από αυτά χαρακτηρίζονται ως καθοδηγητικά, αφού φανερώνουν συγκεκριμένη ηλικία. (συλλογή του κ. Ν. Μπαχαρίδη).