Επικοινωνία

Πληροφορίες Μουσείου

Διεύθυνση:
Μηλιά Γρεβενών
Γραφείο Κοινότητας-Μουσείου
Τηλέφωνο: 2462061271
Πληροφορίες: Εκπρ.Μηλιάς Γιαγκόζογλου Χρήστος 6977428121
E-Mail